Skip to main content

Změna doby

Kdo otevře svoje srdce a Svatého ducha (ducha pravdy) prosí, bude nacházet v tomto zjevení světla velká poznání a pravdy, ale i útěchu, sílu a radost ze života. Svatý duch není lidský duch nebo duch času, ale čisté Slovo Boží. To je nebeská řeč pro svět.

Pro lidského ducha ale nejsou zjevení v jejich hloubce často v obsahu chápány. Mnoho zjevení, zprostředkovaná různými charismatiky na celém světě, hovoří o změně doby (mystici Anna Kateřina Emmerich, duchovní mládých Don Bosco, bratr Klaus, Hildegard z Bingenu a další). Všechny tyto výroky však představují jednotu.

Také zjevení Díla milosti sv. Michaela obsahují výroky k změně doby. Změna doby neznamená ale zánik světa. Boží zjevení z Díla milosti sv. Michaela vysvětlují změnu doby jako obnovu dnešního krizemi zatíženého, často chaotického světa. Chtějí dosáhnout návrat lidí k původním hodnotám a zbavit trůnu materialistický způsob myšlení. Zabraňují ničivému jednání ve Stvoření a napomáhají lidem najít zpáteční cestu k etickým a morálním hodnotám, k jednotě ve víře a v harmonii s kosmickými zákony.

Obnova je uskutečňována v Díle milosti sv. Michaela významnými zjeveními a osvědčuje se jako velké obohacení lidského života. Je pěstěna z vedení světla v ekumenické otevřenosti a je pro každého přístupná.

Kristus se vrátí mocný a vznešený.

Žádná věštba přece nemůže udat čas.

Držíme se Kristových slov:

«Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.» (Mt. 24, 30)

«O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jen Otec sám.» (Mt. 24, 36)

Citáty ze zjevení