Skip to main content

Já chápu každého, který kouří. Nemáme my všichni mimo našich silných vlastností také slabosti. Nepřísluší mi dělat jiné špatnými.

Nemáme se zříct jen kouření, ale i nadměrného požívání alkoholu, zlého mluvení, pomlouvání, proklínání, příliš rychlého pojíždění, bezuzdného užívání sexuality. Nemáme lhát, krást.

My lidé jsme děti boží a náš život má velebit a zvěstovat dílo boží. Se všemi svými talenty máme být světu požehnáním.

Tělo, duch a duše tvoří jednotu. Tělo je nositelem, schránkou ducha a duše, tedy mocné dílo. Jeho většinou dokonalá činnost je podivuhodná. «Zdravý duch ve zdravém těle» naznačuje moudrá myšlenka. Když svému tělu škodím nedostatkem spánku, požíváním alkoholu, přejídáním se a kouřením, tak vystavuji společnému utrpení dříve nebo později také ducha a duši. Jsme rozumní a zodpovědní jen, když zacházíme s naším tělem láskyplně a s péčí.