Skip to main content

«Jsme na tomto světě, abychom sloužili Bohu a tím přišli do nebe», je uvedeno v katolickém katechismu. Vyšli jsme z otcovského domu, jak nás učí podobenství o ztraceném synu a Bůh čeká, až naší situaci rozeznáme a opět se všemi silami k němu navrátíme nazpět.