Skip to main content

V každém člověku je věčná boží jiskra. Člověk žije jako duchovní bytost v materiálním těle. Při umírání opouští duchovní bytost tělo a může vejít do takového příbytku, který odpovídá jeho získané duševní síle. Kristus říká:«V domě mého Otce je mnoho příbytků.» V každém náboženství a u primitivních národů je vědomí o pokračování života po smrti samozřejmostí.