Skip to main content

Vzhledem k tak mnohým utrpením, válkám a nouzím by tě mohla zachvátit rezignace, truchlivost a beznaděj. Mohl by ses zamýšlet: Proč se učím? Proč bojuji od zkoušky ke zkoušce? To nemá přece všechno žádný smysl!

Tvé vyhlídky do budoucnosti jsou dobré, když si uvědomíš, že tvá skutečná budoucnost je v nekonečné době věčnosti boží.

Zkoušky a osudy v životě jsou nám přiděleny, abychom v zápase o dobro a v snášení obtížných dnů posilovali své síly a dokázali Bohu věrnost. Tím budeš právě v tomto těžkém čase svým bližním příkladem, když uvidí tvou naději a důvěru ve smysluplný, pěkný život.

Všechno, co ve jménu božím činíš, ti přispěje nyní a jednou v budoucnu, po smrti, k nejkrásnějšímu požehnání. Co jsi na tomto světě v lásce započal, tím můžeš pokračovat v nebi s čistým potěšením a dokonaleji. Co jsi v čase útrap získal prací a modlitbou, pomůže ti ve skutečné nouzi.

Buď stále optimistický a dobré mysli. Nenechej se nikdy nakazit duchem rezignace a beznaděje! Když uposlechneš tyto rady, budeš méně netrpělivý a neklidný. Nebudeš si nikdy zoufat z protikladů tohoto času. Tvé pocity budou vyrovnané, nebudou podrobeny kolísání. Budeš naplněn uzdravující vnitřní radostí.