Skip to main content

Nejdůležitější se můžeš dočíst pod otázkou o kouření.

Často jsou lidé, kteří propadnou alkoholu, od přírody citlivé bytosti. Příliš málo vnímají vlastní hodnotu, zažili příliš málo podpory a porozumění, museli často v útlém mládí zažít příliš těžký život a tím zatížili svou duši. Tak se jim stal alkohol zdánlivým utěšovatelem duše. V opilosti se cítí silní, uvolnění od tíživých problémů všedního dne, prostě jednou na pár hodin volní od všech zatížení. Potom je všechno ještě horší. - Alkohol není žádné řešení, ale droga, které dělá závislým a přináší nekonečně mnoho zármutku, bolesti a nouze.

Alkohol není zásadně špatný. Je to přírodní produkt a může být nasazený ve správném dávkování jako léčivý prostředek. Alkohol může být také k požitku, když je požíván ve správné míře. Kdo se ale cítí i jen trochu ohrožený, měl by nejlépe zcela od jeho konsumace upustit. Modrý kříž, armáda spásy a mnoho jiných institucí nabízejí pomoc.