Skip to main content

Nebeský otec svořil člověka podle svého obrazu. Vdechl každému nesmrtelnou duši a vložil do duše talenty a úkoly. V každém člověku může působit dobro i zlo. Žijeme na Zemi v napěťovém poli nahoře a dole, mezi nebem a podsvětím. Zrajeme tím, že činíme dobro a zrajeme také tím, že zápasíme se slabostmi, které s boží pomocí s velkým úsilím překonáváme nebo alespoň držíme po kontrolou.

A nyní k základní, stěžejní otázce: Kdo dal člověku sexuální sílu?

Jako všechny ostatní pudy a talenty je také pohlavní síla dar boží. Tímto darem Stvořitele může člověk spolupůsobit na díle Stvoření. Spojením muže a ženy počíná dítě - nové stvoření! Jakou velkou moc a odpovědnost tím vložil Bůh do našich rukou. Zda šťastné nebo zatížené duše spatří světlo boží, to rozhodne náš charakter.

Pohlavní pud patří k největším silám v člověku. Zacházení s touto mocnou tvůrčí sílou činí nám lidem ale nejvíce potíží. Místo, aby byl spojený s boží láskou k velkému požehnání lidského pokolení, stává se tento pud často extázním požitkem zneužívaným a degradovaným až do povrchní, krátkodobé zábavy.

Odmalička bychom měli v jednodušších pudových oblastech cvičit, posilněni křesťanským duchovním postojem, snahu k dobrému, k zřeknutí se, k pořádku, k správné míře. Potom se nám podaří zacházet s pohlavním pudem pozorně a tuto tvůrčí sílu pro předávání života používat v čistotě. To se nám může podařit jen tehdy, když se v myšlenkách, v pozorování, v mluvení a v činech budeme snažit o čistotu a odvrátíme se od všeho nečistého. Tento posvátný pud nesmí sklouznout v primitivní bažinu stékající do stoky.

Není žádná větší intimita, žádná intenzivnější vazba než spojení muže a ženy v neomezené odevzdanosti. Při tom se také vyměňují duchovní síly a vznikají spojení ducha a duše. Proto Bůh jako rámec tohoto aktu stvoření povýšil sňatek svým požehnáním k neodvolatelné svátosti boží.