Skip to main content

Je dvojí učení: učení pro školu a povolání, tedy osvojení si vědomostí a zručnosti a učení pro život, která pozitivně rozvíjí naši osobnost.

Pro každé učení je důležitá naše upřímná vůle, naše píle a naše vytrvalost. S jakou horlivostí se člověk ze své přírozenosti učí, nám ukazují malé děti. Ony pozorují, napodobují, objevují a opakují, až dosáhnou svého cíle. Vydávají ze sebe všechno a čerpají v klidu novou sílu.

Pokoj a uspořádanost jsou rozhodující, aby byla možná koncentrace všech smyslů, myšlenek a citů na podstatu tak, že všechno ostatní okolo nás jakoby zmizelo. Další podstatné předpoklady pro učení jsou důvěra ve vlastní schopnosti, zájem o učební předmět a radost z každého malého úspěchu.

Velice cennou pomoc v učení získáme vědomostmi o způsobu působení podvědomí. Stěžejní je při tom pozitivní myšlení. Nejlépe se učíme, když jsme přitom s hlavou, srdcem a rukama.

Kdybychom přistoupili k praktickému výkladu učení vedlo by to příliš daleko.

V učení pro život jsou velkou pomocí víra, rodina a dobří přátelé. Smíme vycházet z toho, že všechny události v životě, malé každodenní, jakož i velké rány osudu, jsou nám odměřeny z dobrotivé všemohoucnosti boží. Nic není náhodné. Všechno má smysl!