Skip to main content

Každý člověk má silné a slabé vlastnosti. Nejlépe přemohu své slabosti tím, že posiluji a těším se ze svých silných vlastností, které stále více zdokonaluji ať je to buď v hudbě, ve sportu, ve výkonu ve škole a nebo v práci, jak v sociálním oboru nebo emocionální chápavosti.

«Těšit se z toho co člověk má a nezlobit se tím co nemá, to je tajemství radosti», píše Emil Meier. Ano, radost je základem každého úspěchu. Radost přináší uvolněnost, sílu a odvahu. Radost oživuje city, tedy duši. Radost prosycuje naše celé nitro pozitivní energií.

Nesmím se zlobit kvůli svým slabostem, neboť zlost je jako zkrat u elektrického proudu. Zlost sžírá v krátkém okamžiku naší energii a trvá dny, než ji získáme nazpět.

Představím si svou slabou stránku a prosím svého anděla o pomoc. Potom si uspořádám v myšlenkách kroky ku zlepšení a mluvím před usnutím velmi vědomě vícekrát do své duše: Vím, že díky boží síle a výpomoci svého anděla mohu stále snadněji mlčet. Vrátí se mi klid a mír a udělají mě klidného a vyrovnaného.

U jiné slabosti změním druhou část sugesce. Rozhodující je, že nenazývám svou slabou stránku, ale cíl situace, kterou chci dosáhnout. Řečena mohou být jen pozitivní slova, neboť co do duše vložíme, usiluje po uskutečnění. Mluvím-li: Já nemám již žádný strach, tak jsem zasadil právě strach do duše a ten bude dále růst.