Skip to main content

Každý člověk touží mít přátele, kteří stejně smýšlejí, kteří nás akceptují, mají nás rádi, mají podobné názory a stejné zájmy. Zda najdu přátele závisí silně na mně samém. Mohu ostatní oslovit? Mohu jim naslouchat? Mohu snést žert? Jsem rychle uražený? Posuzuji a odsuzuji často nebo mohu jiný názor respektovat, aniž bych své mínění propagoval jako jediné správné? Mluvím o nepřítomných špatně nebo vezmu nepřítomného člověka a slabší pod ochranu? Jaký jsem ve skupině? Přináším idee nebo nemám žádné? Kritizuji většinou představy jiných?

Když o sobě kriticky přemýšlím a potom se polepším, tak budu pro ostatní sympatický a působím na ostatní pozitivně a mile. Druzí to bezděčně cítí a shledávají tě dobrého. «Myšlenky jsou síly», učil nás Paul Kuhn.

«Jak se do lesa volá, tak se zpátky ozývá», říká lidové přísloví a míní tím zákon ozvěny. Opravdové přátelství roste pomalu.

Přítelem zůstaneš ale jen tehdy, když umíš zachovat tajemství a osvědčíš se jako přítel když se tvému příteli nedaří dobře a ty dokážeš naslouchat a přispívat radou a činem.

Přistupuj k lidem bez předsudků. Poslouchej co oni říkají, aniž bys ihned k tomu dával svůj komentář. Zúčastni se, pokud jsi k tomu vyzvaný. Nevzdávej se při neúspěchu! Vyciť, jak se jiným daří, vžij se do jejich situace. Tak vznikne vztah a brzy bude žádáno tvé mínění a tvá rada. Když někdo chce jít nesprávnou cestou, tak mu řekni v klidu a srozumitelně svůj názor.

Uvědomuješ si, že andělé chtějí být našimi nebeskými přáteli? Víš, jak vzácní to jsou přátelé? Snaží se všemi silami nám vložit dobro do srdce, upozorňovat a ochraňovat nás před zlem a vést nás k cíli, kterým je věčný život v nebi.