Skip to main content

V slově spokojen vězí přece pokoj. Aby se dostavil pokoj do našeho srdce, musí být splněno několik podmínek: Zjednej nejprve klid a pořádek v sobě. Potom se spoj s Bohem, tím že budeš dodržovat jeho přikázání; ony jsou ti jistým ukazatelem cesty. Potom se snaž být za vše vděčný, neboť nebesa nám toho tak mnoho věnují. Když v sobě pocítíš pokoj a pořádek, vynasnažíš se žít podle přikázání, budeš vděčný za všechny talenty, potom má tvoje modlení sílu. Bůh tě bohatě odmění za tvou lásku.

Chceš-li být v životě šťastný,
přispívej druhému ku štěstí,
neboť radost, kterou dáváme
se vrací do vlastního srdce.