Skip to main content

Všemi životními zkušenostmi může člověk zrát na duchu a na duši. Čím více se zabýváme dobrým, ušlechtilým, čistým a uctivým jednáním a usilujeme po zdokonalení, tím se pozitivněji vyvíjí naše bytost. Stáváme se svým láskyplným smýšlením pomocníky pro naše bližní. V tom leží nejhlubší smysl našeho bytí vůbec: Máme ušlechtilými myšlenkami, dobrými slovy a činy lásky k bližním, rozmnožovat dobro v celém Stvoření. Jen tak můžeme stále lépe plnit první přikázání: «Máš Pána, svého Boha, milovat z celého srdce, celou svou duší a celou svou myslí.»