Skip to main content

Dny zastavení pro zlepšení positivního postoje k životu

Dny vnitřního zastavení nám pomáhají prohloubit naší víru a s nově získanými impulsy lépe zvládnout všední den. Naučíme se rozeznat nebezpečí dnešního času, rozeznat jeho následky a jak se k němu účinně postavit v křesťanském životě.

Působivým způsobem nahlédnete do vývoje a duchovního odkazu tohoto Díla milosti. Meditace s obrazem a zvukem, jakož i uvolňovací cvičení a přednášky prohloubí a dávají přítomným radost ze života, veselost a posílení víry. Dny zastavení začínají vždy ve středu nebo ve čtvrteční večer návštěvou bohoslužby a končí ranní bohoslužbou v neděli v poledne. Nejedná se o novou víru či nové učení, ale o prohloubení a obnovu křesťanské víry na základě pravé ekumeny. Zásluhou tohoto prostého učení mohou všichni vytvářet svůj život vědoměji a radostněji a nalézt cestu k Bohu. Jsou jich tisíce, je jedno zda katoličtí, reformovaní nebo jiné víry, kteří se v křesťanské víře prohloubili a svým srdcem se mohli znovu obrátit k Bohu. 

Informace a data pouze v němčině!