Jako vánoce
Pravdivá příhoda, která se přihodila v naší blízkosti

Vzhůru ke světlu
PDF format (644 kb)
lze objednat také jako brožura (10 CHF) 

Ostatní články v němčině jsou k načtení na německé stránce! 

Benedicite

St. Michaelsvereinigung
CH-8582 Dozwil
Impressum

Copyright 2016 St. Michaelswerk 8582 CH-Dozwil